Яке твердження, щодо Ваших дій, у ситуації, зображеній на малюнку, є вірними?

Provisions of the Traffic Rules

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo