На шляху Вашого руху значна пляма мастила. Як Ви будете діяти у ситуації, зображеній на малюнку?

Provisions of the Traffic Rules

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo