Яке з тверджень, стосовно трамвая, є вірним?

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo