Яке з тверджень щодо можливого напрямку руху транспортних засобів на цьому перехресті є вірним?

Provisions of the Traffic Rules

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo