The content of training material and the number of practical hours for passing practical driving training on a truck (category C) is determined by:

Expert comment

Зміст навчального матеріалу та кількість годин для проходження навчання практичному водінню на вантажному автомобілі (категорія С1 або С) визначаються типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів, що діє у всіх навчальних закладах. Усі фахівці з практичного навчання керуються озвученою програмою.

Правильною відповіддю виберемо третю.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo