На якому малюнку показано положення потерпілого, в якому рекомендується його транспортувати в разі травм черевної порожнини?

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo