Керування транспортними засобами особами, які не мають права керування цими засобами, тягне за собою:

Provisions of the Traffic Rules

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo