Порушення водієм правил руху через залізничний переїзд тягне за собою:

Provisions of the Traffic Rules

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo