Which of the road signs shown is installed on the border of the end of dense built-up area and cancels the limits of the maximum allowed speed, and returns standard speed modes?

Expert comment

Для відповіді на це запитання слід розібрати докладніше кожен із представлених дорожніх знаків, згідно з ПДР:

1 — «Знак 5.32 «Кінець житлової зони» застосовується для позначення кінця житлової зони». Знак належить до інформаційно-вказівних.

2 — «Знак 5.4 «Кінець дороги для автомобілів» застосовується для позначення кінця дороги, позначеної знаком 5.3 «Дорога для автомобілів». Знак належить до інформаційно-вказівних.

3 — «Знак 3.32 «Кінець зони обмеження максимальної швидкості» скасовує дію знака 3.31 «Зона обмеження максимальної швидкості». Знак належить до заборонних.

4 — «Знак 5.63.2 «Кінець щільної забудови» застосовується виключно в межах населених пунктів, початок яких позначено знаком 5.47 «Початок населеного пункту», — після такого знака та на межі закінчення щільної забудови безпосередньо поблизу проїзної частини (за умови подальшого відсутності такої забудови). Знак означає скасування обмеження максимальної дозволеної швидкості в межах 50 км/год (з 01.01.2018) та перехід до стандартного швидкісного режиму дороги, на якій він установлений». Знак належить до інформаційно-вказівних.

5 — «Знак 5.48 «Кінець населеного пункту» позначає кінець населеного пункту, позначеного знаком 5.47 «Початок населеного пункту». Знак належить до інформаційно-вказівних.

Очевидно, що із запропонованих знаків підходящим для відповіді на це запитання буде четвертий, який відповідає знаку 5.63.2 «Кінець щільної забудови» і належить до інформаційно-вказівних. Правильний варіант відповіді, відповідно, четвертий.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo