The road sign shown allows traffic of:

Expert comment

Знак, який зображений, належить до наказових, його опис згідно з ПДР:

«Знак 4.12 «Доріжка для велосипедистів» дозволяє рух тільки на велосипедах. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів».

Уважно прочитавши варіанти відповідей, бачимо, що тільки четвертий варіант більш розгорнутий і буквально цитує опис знака, наведений вище. Ця відповідь і буде правильною.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo