Is it allowed for drivers of vehicles to pick up or drop off passengers in the action area of the sign shown?

Expert comment

Даний знак відноситься до заборонних знаків. Згідно ПДР: «Знак 3.35 «Стоянка заборонена» забороняє стоянку всіх транспортних засобів. Зона дії знака - від місця установки до найближчого перехрестя за ним. Дія знака поширюється тільки на ту сторону дороги, на якій він встановлений».

Багато хто плутає терміни «стоянка» і «зупинка». Звернемося до пункту 1.10 Правил дорожнього руху:

«Зупинка» - припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів або навантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог цих Правил (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора і т. п.);

«Стоянка» - припинення руху транспортного засобу на час більше 5 хвилин з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих Правил, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу; »

Як підсумок, знак забороняє стоянку, тобто зупинку не забороняє. Зазначені в питанні дії означають зупинку, тобто правильну відповідь буде «дозволено».

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo