Which of the road signs shown introduces the maximum speed limit?

Expert comment

Розберемо докладний опис кожного з представлених знаків, згідно з ПДР:

1 — «Знак 4.16 «Обмеження мінімальної швидкості» дозволяє рух із не меншою швидкістю, ніж зазначено на знакові, але й не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 цих Правил». Знак належить до наказових.

2 — «Знак 4.17 «Кінець обмеження мінімальної швидкості» застосовується для позначення кінця зони дії знака 4.16». Знак належить до наказових.

3 — «Знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» забороняє рух зі швидкістю, яка перевищує зазначену на знакові.

Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перетину (примикання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

Зона дії знака може бути зменшена:

•             встановленням в кінці зони його дії знака 3.30 «Кінець обмеження максимальної швидкості»;

•             зміною на знакові величини максимальної швидкості руху.

Дія знака, що встановлений перед населеним пунктом, позначеним знаком 5.45 «Початок населеного пункту», поширюється до цього знака». Знак належить до заборонних.

4 — «Знак 3.30 «Кінець обмеження максимальної швидкості» скасовує обмеження максимальної швидкості». Знак належить до заборонних.

Безсумнівно, що правильною відповіддю буде третя, яка відповідає заборонному знаку 3.29 «Обмеження максимальної швидкості». Саме цей знак зобов’язує водіїв зменшити швидкість до значення, яке зазначено на знакові (в одиниці вимірювання км/год).

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo