In which cases are you allowed to operate a vehicle?

Provisions of the Traffic Rules

Expert comment

Наведемо значення терміна «експлуатація транспортного состава», згідно з пунктом 1.10 ПДР:

«Експлуатація транспортного состава — транспортування тягачем причепа згідно з інструкцією щодо його використання (відповідність причепа тягачу, наявність страхувального з’єднання, єдиної системи сигналізації, освітлення тощо)».

Звернемося до пункту 31.4 (31.4.6), згідно з ПДР:

Пункт 31.4. «Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності таких технічних несправностей і невідповідності таким вимогам:

Пункт 31.4.6. Двигун:

a) вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їх димність перевищують установлені стандартами норми;

б) негерметична паливна система;

в) несправна система випускання відпрацьованих газів».

Як бачимо, вказане в третьому варіанті відповіді не зазначено в пункті 31.4.6, тому з цією технічною несправністю експлуатація транспортного засобу дозволяється. Правильна відповідь — третя.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo