This road sign warns:

Expert comment

Звернемо увагу на підказку в самому запитанні: попереджати може тільки знак, який належить до попереджувальних.

Знайдемо цей знак там і розберемо його опис докладніше, згідно з ПДР:

«Знак 1.25 «Розвідний міст» інформує про наближення до розвідного моста.

Знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150—300 м, у населених пунктах — на відстані 50—100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак установлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 «Відстань до об’єкта». Поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак установлюється на відстані не менше 50 м до початку небезпечної ділянки».

Безсумнівно, правильну відповідь вказано у варіанті 4.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo