Which of the following road signs warns about road narrowing on the right side?

Expert comment

Розглянемо кожен з представлених дорожніх знаків докладніше, згідно з ПДР:

1 — «Знак 1.5.1 «Звуження дороги» (звуження дороги з обох боків)».

2 — «Знак 1.5.2 «Звуження дороги» (звуження дороги з правого боку) встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150—300 м, у населених пунктах — на відстані 50—100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак установлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 «Відстань до об’єкта».

3 — «Знак 1.5.3 «Звуження дороги» (звуження дороги з лівого боку)».

4 — «Знак 1.4.2 «Напрямок повороту» (рух ліворуч)».

Усі перераховані знаки належать до попереджувальних.

Стає зрозумілим, що правильним варіантом відповіді буде другий, який відповідає знаку 1.5.2 «Звуження дороги» (звуження дороги з правого боку).

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo