The speed of the convoy and the distance between the vehicles are set:

Provisions of the Traffic Rules

Expert comment

Пункт 1.10 нагадає значення терміна «колона транспортних засобів», згідно з ПДР:

«Колона транспортних засобів — організована група з трьох і більше транспортних засобів, що спільно рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар».

Відповідь на це запитання знайдемо в пункті 25.3, згідно з ПДР:

«Швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюються старшим колони або за режимом руху головної машини відповідно до вимог цих Правил».

Уважно прочитавши запропоновані варіанти відповідей, стає зрозумілим, що третій варіант найбільш повний і розгорнутий, а також буквально цитує вищенаведений пункт, тобто третя відповідь і буде правильною.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo