In which cases temporary speed limits are introduced using road signs?

Provisions of the Traffic Rules

Expert comment

Звернемося до пункту 12.10, який стосується цього запитання, згідно з ПДР:

«Додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть запроваджуватися тимчасово і постійно. При цьому разом зі знаками обмеження швидкості руху 3.29 і 3.31 обов’язково додатково встановлюються відповідні дорожні знаки, що попереджають про характер небезпеки та/або наближення до відповідного об’єкта.

У разі якщо дорожні знаки обмеження швидкості руху 3.29 та/або 3.31 встановлені з порушенням визначених цими Правилами вимог щодо їх запровадження чи з порушенням вимог національних стандартів або залишені після усунення обставин, при яких вони були встановлені, водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.

З пункту 8.2 ПДР випливає:

«Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та зі змінною інформацією.

Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору і мають перевагу перед постійними дорожніми знаками».

12.10-1. Обмеження дозволеної швидкості руху (дорожні знаки 3.29 та/або 3.31 на жовтому фоні) запроваджуються тимчасово виключно:

a) в місцях виконання дорожніх робіт;

б) в місцях проведення масових та спеціальних заходів;

в) у випадках, пов’язаних зі стихійними (погодними) явищами».

Наведемо опис зображених заборонних знаків докладніше, згідно з ПДР:

«Знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» забороняє рух зі швидкістю, яка перевищує зазначену на знакові.

Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перетину (примикання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

Зона дії знака може бути зменшена:

• встановленням в кінці зони його дії знака 3.30 «Кінець обмеження максимальної швидкості»;

• зміною на знакові величини максимальної швидкості руху.

Дія знака, який встановлено перед населеним пунктом, позначеним знаком 5.45 «Початок населеного пункту», поширюється до цього знака».

«Знак 3.31 «Зона обмеження максимальної швидкості» забороняє в зоні (населений пункт, мікрорайон, зона відпочинку тощо) рух зі швидкістю, яка перевищує зазначену на знакові.

Зона дії знака може бути зменшена встановленням в кінці зони його дії знака 3.32 «Кінець зони обмеження максимальної швидкості».

Дія знака поширюється на всю відповідну зону».

Стає зрозумілим, що варіанти відповіді 1 і 2 буквально цитують підпункти «б» та «в» пункту 12.10-1, а значить будуть правильними. Однак правильним може бути тільки один, тому необхідно обрати 4-й варіант, який об’єднує вказане у відповідях 1 і 2.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo