In which lane is the traffic of trucks with a maximum authorized weight of more than 3.5 t , tractors, self-propelled machines and mechanisms allowed on roads with median strip, having four lanes for traffic in each direction?

Provisions of the Traffic Rules

Expert comment

Пункт 11.6 допоможе розібратися в цьому питанні, згідно з ПДР:

«На дорогах, що мають три і більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а в населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки ліворуч, у дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження».

Стає зрозумілим, що правильним варіантом відповіді слід вибрати четвертий.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo