Under what conditions is it allowed to transport people by animal-powered transport?

Provisions of the Traffic Rules

Expert comment

Звернемося до пункту 7.5, згідно з ПДР:

«Перевозити людей гужовим транспортом дозволяється за наявності умов, що виключають можливість перебування пасажирів за боковими та заднім габаритами транспортного засобу».

Як бачимо, варіанти 1 і 2 доповнюють один одний і збігаються із зазначеним у пункті вище, однак правильною необхідно вибрати третю відповідь, яка об’єднує вказане у цих варіантах.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo