Is it allowed to use a vehicle stock intended for the carriage of food products for the purpose of carriage of other goods?

Expert comment

Використання рухомого составу, призначеного для перевезення продуктів харчування, для перевезення інших вантажів заборонено через несумісність, а саме те, що інші вантажі можуть мати специфічні властивості, наприклад сипучу структуру, специфічний запах тощо. Цей факт може мати негативні наслідки, якщо після таких перевезень продовжувати перевозити продукти харчування, бо ці продукти, їхня якість, властивості можуть бути зіпсовані залишками раніше перевезених інших вантажів.

Правильна відповідь — друга.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo