What distance will a vehicle travel for one second at a speed of about 60 km/h?

Provisions of the Traffic Rules

Expert comment

Для того щоб правильно відповісти на запитання, необхідно зробити нескладні математичні розрахунки і врахувати одиниці вимірювання. Один зі способів і покрокові міркування опишемо детально нижче.

Швидкість транспортного засобу — фізична величина, що показує, який шлях проїде транспортний засіб за одиницю часу.

У запитанні зазначено, що швидкість транспортного засобу — приблизно 60 км/год, тобто транспортний засіб проїде приблизно 60 км за 1 годину.

Переведемо озвучені одиниці вимірювання: 1 година = 60 хвилин; 1 км = 1000 м.

Логічно міркуючи, стає зрозумілим, що оскільки в 1 годині 60 хвилин, а швидкість у запитанні — 60 км/год, виконавши ділення 60 км на 60 хвилин, отримаємо 1 км/хв, тобто транспортний засіб за 1 хвилину проїде приблизно 1 км, який дорівнює 1000 м.

Переведемо хвилини в секунди: 1 хвилина = 60 секунд.

Виконаємо ділення 1000 м на 60 секунд, отримаємо результат 16,66, але швидкість 60 км/год, вказана в запитанні, приблизна, тому правильно звучатиме: приблизно 16 м/с проїде транспортний засіб за швидкості приблизно 60 км/год.

Правильна відповідь — перша.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo