The plate shown indicates:

Expert comment

Для відповіді слід навести опис цієї таблички докладніше, згідно з ПДР:

«Табличка 7.20 «Діє з...» позначає дату (день, місяць, рік), з якої набувають чинності вимоги дорожнього знака. Табличка встановлюється за 14 днів до початку дії знака і знімається через місяць після того, як почав діяти знак.

Табличка розміщується безпосередньо під знаками, з якими вона застосовується».

Відповідно, правильним варіантом відповіді буде перший.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo