The road sign shown informs about:

Expert comment

Зображений дорожній знак належить до знаків сервісу. Знайдемо його опис, згідно з ПДР:

«Знак 6.7.2 «Автозаправна станція» інформує учасників дорожнього руху про розташування газової автозаправної станції».

Очевидно, що правильною відповіддю буде перший варіант. Зверніть увагу, що ключове слово тут «газової».

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo