Action of the road signs shown extends to:

Expert comment

Розглянемо опис цих знаків докладніше. Ці три знаки належать до заборонних.

Знак 3.22 «Поворот праворуч заборонено» забороняє поворот праворуч.

Знак 3.23 «Поворот ліворуч заборонено» забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.

Знак 3.24 «Розворот заборонено» забороняє розворот транспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.

Нескладно помітити, що ці знаки схожі між собою і відрізняються тільки напрямком, рух у якому заборонено.

Спільне у всіх трьох знаків також є і згідно з ПДР звучить так:

«Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами.

Дія знака поширюється на перетинання проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак».

Як бачимо, 2-й варіант відповіді буквально цитує опис до знаків і буде правильною відповіддю на це запитання.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo