At which place is this road sign installed?

Expert comment

Розглянемо опис цього дорожнього знака докладніше. Він належить до попереджувальних. Згідно з ПДР:

«Знак 1.28 «Залізничний переїзд без шлагбаума» встановлюється поза населеними пунктами на відстані 150—300 м, у населених пунктах — на відстані 50—100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак установлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 «Відстань до об’єкта».

Поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак установлюється на відстані не менше 50 м до початку небезпечної ділянки».

Очевидно, що відповідь на це запитання можна знайти в самій назві цього попереджувального знака. Він встановлюється перед залізничним переїздом без шлагбаума, правильний варіант відповіді — другий.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo