Tramway track is an element of the road designed for the movement of rail vehicles, which is limited in width by:

Expert comment

У пункті 1.10 наведено значення термінів, знайдемо відповідний, згідно з ПДР:

«Трамвайні колії — елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується за шириною спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. Трамвайними коліями допускається рух нерейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих Правил».

Безсумнівно, що правильна відповідь — третя, яка об’єднує варіанти 1 і 2. Зазначене в них буквально збігається з описом терміна.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo