Rail transport is considered to be:

Expert comment

Для відповіді на це запитання звернемося до пункту 1.10, де знайдемо значення терміна «рейковий транспортний засіб», згідно з ПДР:

«Рейковий транспортний засіб — трамвай і платформи зі спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Всі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими».

Наведемо ще значення терміна «трамвайні колії», згідно з пунктом 1.10 ПДР:

«Трамвайні колії — елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. По трамвайних коліях допускається рух нерейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих Правил».

Очевидно, що третій варіант відповіді буде правильним.

Ask advice from friends:
Comments •
user-photo